ภ า ย ใ ต้ ห น้ า ก า ก ยิ้ ม แ ส น ส ว ย
 
ปี ศ า จ ร้ า ย อ า จ ก ำ ลั ง ร้ อ ง ใ ห้ อ ยู่ ก็ เ ป็ น ไ ด้
 
 
 
แบบลงสี(ไปเรื่่อย)^^
 
ไปแล้ว
.
.
.
 

Comment

Comment:

Tweet

น่ารักดีจังเลยค่ะ confused smile  ชอบshapeของรูปมากเลย

#3 By natcha on 2012-09-18 21:13

สีไม้ซะด้วย big smile big smile Hot! Hot! Hot! Hot!
big smile Hot!

#1 By dp on 2012-09-13 19:35